EDİTÖR AÇIK RIZA METNİ

 

Merkez adresi Büyükdere Cad. No:76 Quasar Tower Kat:11 Şişli / İstanbul (“Şirket Posta Adresi”) olan İstanbul Ticaret Sicili’nde kayıtlı İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazılanan verilerimin işlenmesine yönelik tüm sürecin şüpheye yer bırakmayacak şekilde aktarıldığı Editör Aydınlatma Metni’nin tamamını okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Bu kapsamda kimlik, iletişim, özlük, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, Çevrimiçi Alan performans veri kategorilerindeki kişisel verilerimin (“İşlenen Kişisel Veriler”) Şirket tarafından mevzuattan doğan zorunlu süreler veya teamül gereği, Şirket’in meşru menfaatleri gereği ve/veya kişisel verinin saklanma süresi için gerekli ve ölçülü sürelerde fiziksel ve yazılım ve/veya internet bazlı elektronik ortamlarda saklanması ve işlenmesini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

İşlenen Kişisel Verilerimin Şirket tarafından işlenme amaçlarını Editör Aydınlatma Metni’nde detaylı bir şekilde okudum ve anladım. Kişisel verilerimin tüm bu amaçlar çerçevesinde fiziksel ve yazılım ve/veya internet bazlı elektronik ortamlarda saklanıp işlenmesini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

İşlenen Kişisel Verilerimin Şirket tarafından elde edilme yöntemlerini ve kişisel verilerimin işlenmesinin hukuki sebeplerini Editör Aydınlatma Metni’nde detaylı bir şekilde okudum ve anladım. Kişisel verilerimin tüm bu amaçlar çerçevesinde fiziksel ve yazılım ve/veya internet bazlı elektronik ortamlarda saklanıp işlenmesini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

İşlenen Kişisel Verilerimin Şirket tarafından yurt içi ve yurt dışındaki yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Şirket’in çalıştığı, iş ortaklığı yaptığı ve/veya hizmet tedarik ettiği gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri (bankalar gibi), avukat vb. gerçek kişiler, Şirket müşterileri gibi özel hukuk tüzel kişileri ve Şirket’in elektronik posta ve bulut tabanlı hizmet ve yazılım aldığı şirketler gibi yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere Editör Aydınlatma Metni’nde detaylıca yer verilen amaçlar çerçevesinde aktarılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

İşlenen Kişisel Verilerim hakkında Şirket’e başvurup kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarım olduğu ve icerikbulutu.com alan adlı adreste yer alan başvuru formunu doldurup, ıslak imzalı olarak, noter, KEP veya elektronik posta aracılığıyla Şirket Posta Adresine göndermek veya aynı adrese bizzat ya da vekili aracılığıyla elden ulaştırmak veya bilgi@icerikbulutu.com elektronik posta adresine göndermek suretiyle kullanabileceğim konusunda detaylı olarak bilgilendirildiğimi ve bu metnin iş sözleşmesinin ayrılmaz bir eki olduğunu kabul ve beyan ederim.

 

Ad Soyad:

İmza:

 

 

 

Tarih:

Biz Sizi Arayalım!

İletişim bilgilerinizi bu form ile bize ulaştırın, uygun zamanınızı mail ile öğrenerek sizi arayalım.

Teşekkürler!

Form başarıyla gönderildi.

Hata!

Form gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.

Bültenimize Abone Olun

2500’den Fazla Kişinin Katıldığı Bültenimizle Her Perşembe İçerik Pazarlaması İpuçları, Uygulamaları ve Örneklerine Ulaşın!