İçerik Kullanım Koşulları

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. www.icerikbulutu.com bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Bu sitede yer alan her türlü tasarım, marka, logo ve ses, video, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgeler (bundan sonra "İçerik" olarak anılacaktır) üzerindeki fikri mülkiyet hakları ile telif hakları İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi'ne aittir.

Sitede yer alan İçeriğin tamamı veya herhangi bir kısmı yalnızca sahipleri tarafından veya sahiplerinin yazılı izni ile kullanılabilir. İçerik üzerinde izinsiz değişiklik yapmak, kopyalamak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek ve yayınlamak yasaktır. Bu siteden alınan İçerik herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz.

Yazar ve yayıncılar bu sitenin "Üyelik" bölümüne kişisel bilgilerini (ad, soyad, e-mail adresi, telefon, biyografi vs.) girerek üye olabilir. Yazarlar üye olduktan sonra içerik üretmeye, yayıncı ise içerik talebini oluşturduğunda hizmet almaya başlar.

Yayıncı olarak siteye üye olan kullanıcılar, içerik talebini açtıktan sonra ödemeyi yapar ve belirtilen sürede içeriği elde eder. Yayıncı üyelik formuna doldurduğu bilgilerin doğruluğunu peşinen kabul eder. Yayıncı tarafından yanlış verilen bilgiler sonucunda geciken içerik tesliminden İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi sorumlu tutulamaz.

Yazar olarak üye olan kullanıcılar, verdikleri kişisel bilgilerin doğru olduğunu peşinen kabul etmiş olur. Yazarın üyelik formunda verdiği yanlış bilgilerden dolayı geciken ödemeden İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi sorumlu tutulamaz.

Yazarlar tarafından siteye yüklenen tüm içeriklerin kullanım hakları süresiz olarak İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi’ne aittir. İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi, www.icerikbulutu.com’a yazarlar tarafından yüklenen içerikleri kurum basılı ve görsel yayınlarında ve web sitelerinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir.

Yazar ve yayıncı, yukarıda belirtilen kullanım hakları için İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi'ne izin verdiğini kabul eder.

Yazar, web sitesine yüklediği tüm içeriklerin İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi'nin çeşitli reklam, tanıtım ve promosyon (billboard, televizyon reklamları, gazete ilanları v.s.) faaliyetlerinde ve farklı mecralarda serbestçe kullanılmasına muvafakat ettiğini, bu hususta İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi'nden her hangi bir hak ve nam altında hiçbir talepte bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

Yazarlar tarafından www.icerikbulutu.com’a yüklenen içeriklerin, siyasi veya ideolojik amaçlara hizmet etmesi, sakıncalı ve zararlı görüntüler içermesi, yasa ve genel ahlak kurallarına uygun olmaması durumunda İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi bu içerikleri onaylamayacaktır.

İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi, 18 yaşından küçüklerin, velileri veya vasilerinden izin almaksızın www.icerikbulutu.com web sitesine Yazar üye olmasından sorumlu tutulamaz.

Yayıncı Sözleşme Koşulları

İşbu Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”), Esentepe mah., Kore Şehitleri Cad., Şerif Levent İş Merkezi No: 23, Kat: 3 Esentepe-Şişli adresinde yer alan İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi ile Yayıncı (Marka) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar dairesinde akdedilmiştir. İşbu Sözleşme kapsamında İçerik Bulutu ve Yayıncı beraberce “Taraflar”, ve ayrı ayrı “Taraf” olarak, www.icerikbulutu.com ise site olarak anılacaktır.

 • SÖZLEŞMENİN KONUSU

  İşbu Sözleşme’nin konusu İçerik Bulutu’nun sahip olduğu internet sitesi www.icerikbulutu.com’a üye olan Yayıncı’ın siteden faydalanma ve içerik sağlama şartlarının belirlenmesidir.

 • TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  • Yayıncı, www.icerikbulutu.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin T.C. Kanun ve Meri Mevzuat önünde doğru olduğunu, İçerik Bulutu’nun bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan etmektedir.

  • Yayıncı, Site’yi kullanmak üzere yarattığı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceğini beyan eder. Yayıncı’nın, site’yi kullanmak üzere yarattığı şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından İçerik Bulutu’na karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, İçerik Bulutu’nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

  • Yayıncı, www.icerikbulutu.com web sitesinden talep edeceği ve ödemesini yapacağı içeriklerin haklarını İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi’nden süresiz olarak devralır.

  • Yayıncı içerik talep etmek için öncelikle www.icerikbulutu.com’a üye olmalı ve ilgili ara yüzden “İçerik Talebi Oluştur” bölümünü detaylı olarak doldurmalıdır. Son olarak kdv miktarını da ekleyerek ödemeyi yapan Yayıncı belirtilen süre içerisinde talep ettiği içeriği teslim alır.

  • Yayıncı, www.icerikbulutu.com web sitesine üye olduktan sonra içerik talep ederken talep ettiği içerikle ilgili tüm detayları belirtmelidir. Yayıncının eksik verdiği bilgilerden ötürü eksik, hatalı ya da gecikmeli teslim edilen içeriklerden dolayı İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi sorumlu tutulamaz.

  • Yayıncı, talep ettiği içeriği elde ettikten sonra önzileme yapıp ve onay verebilir. Yayıncı aynı zamanda içeriği onaylamama hakkına da sahiptir. Onaylanmayan içerik içeriğin yazarına iletilir ve düzeltme istenir. Yayıncı bir içerik için en fazla 3 kez düzeltme isteyebilir.

  • Yayıncı içerik talebi açarken, talep ettiği içeriğin yasadışı, iftira niteliğindeki, aşağılayıcı, hakaret içeren, müstehcen, pornografik, uygunsuz, ahlak dışı, ima edici, rahatsız edici, tehditkar, gizlilik veya kamu haklarını ihlal edici, kötüleyici, kışkırtıcı, hile içeren veya diğer şekillerde sakıncalı olan herhangi bir mesaj, veri, bilgi, metin, müzik, ses, fotoğraf, grafik, kod veya diğer bir materyal ("İçerik"); Ceza gerektiren bir suçu teşkil veya teşvik edecek veya buna ilişkin talimatları içerecek, tehdit yahut iftira teşkil edecek veya bir tarafın haklarını ihlal edecek olan veya diğer şekillerde bir mali yükümlülük oluşturacak Türkiye Cumhuriyeti yasa ve meri mevzuatını ihlal edecek, bir tarafın sahip olduğu bir patenti, ticari markayı, ticari sırrı, telif hakkını veya diğer bir fikri mülkiyet hakkını veya müseccel hakkı ihlal edebilecek, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi aleyhinde mevcut ilişkisine dair yanıltıcı bilgi ihtiva eden detaylara sahip olmadığını kabul eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran kendisini (markasını) bağlayacaktır. Bu sebepten ötürü teslim edilmeyen içerikten www.icerikbulutu.com sorumlu tutulamaz.

  • İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi, Yayıncı’ların Site içerisinde yer alan reklam ve banner linkler aracılığıyla yönleneceği web sitelerinde uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararlardan ve bu web sitelerinden alınan hizmet ve mallardaki ayıp ve kusurlardan sorumlu tutulamaz.

  • İşbu Sözleşme kapsamında verilen hizmetlerin, Yayıncı’ya ulaştırılması aşamasında, bir arıza ve/veya kesinti yaşanması durumunda, söz konusu problem/arıza İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından mümkün olan en kısa süre içerisinde giderilecektir. Yayıncı, söz konusu arıza ve/veya kesinti nedeniyle ya da arıza ve kesinti nedeniyle kaybolan ya da tahrip olan elektronik datalar nedeniyle, İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi’ndan herhangi bir hak ve talepte bulunmamayı beyan eder.

  • Yayıncı, İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi’ni Site ile ilgili olarak zaman zaman gerçekleştireceği güncellemelerden ötürü silinen, kaybolan ya da tahrip olan verilerinden sorumlu tutmayacaktır.

 • YAYINCI BİLGİLERİNİN KULLANIMI, PAYLAŞIMI
  • Yayıncı, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında www.icerikbulutu.com’a, İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi veya onun iştiraki ya da bağlı ortaklığı tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer Üye memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini peşinen beyan ve kabul eder.

  • Yayıncı aksini bildirmediği sürece www.icerikbulutu.com’a, İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi ve bağlı ortaklığının kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini peşinen beyan ve kabul eder.

 • FİKRİ MÜLKİYET

  İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi’nin, site telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 • SÖZLEŞMENİN FESHİ
  • İşbu Sözleşme, Yayıncı, Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Yayıncı’nın, üyeliğinin iptal edilmesi halinde işbu Sözleşme sona ermiş sayılacaktır. İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi’nin, işbu sona ermeyi müteakip; Yayıncı’ya ait dosya, belge ve bilgileri silme ve/veya saklama hakkı vardır. Yayıncı’nın, Üye’liğinin iptal edilmesi; Üye’liği esnasında paylaştığı, temin ettiği içeriklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yayıncı işbu madde de belirtilen tasarrufu peşinen beyan ve kabul eder. Bu durumda, İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

  • Site, Yayıncı’nın işbu Sözleşme ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Yayıncı’lardan, fesih sebebiyle, www.icerikbulutu.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

   • Yayıncının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

   • Yayıncının, kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

   • Yayıncının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması.

 • MÜCBİR SEBEP

  Hukuken “mücbir sebep” sayılan tüm hallerde, İçerik Bulutu, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İçerik Bulutu için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İçerik Bulutu’ndan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 • SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

  İçerik Bulutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi, işbu Sözleşme koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Yayıncılar bakımından hüküm ifade edecektir.

 • GENEL HÜKÜMLER
  • www.icerikbulutu.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Yayıncı’nın, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Yayıncı, Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu peşinen kabul etmiş sayılır.

  • İçerik Bulutu, dilediği zaman tek taraflı olarak sitenin içeriğini ve/veya Yayıncı’ya sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

  • Taraflar, İçerik Bulutu’na ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu peşinen beyan ve kabul ederler.

  • Yayıncı’nın bu Sözleşme’den doğan bir hak, yetkiyi kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi veya Yayıncı’ın işbu Sözleşme hükümlerini veya mevzuatı ihlal etmesine rağmen İçerik Bulutu’nun kendisine tanınmış hakları süresinde ya da hiç kullanmaması bu haklardan kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli vazgeçtiği, feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

  • Sözleşmenin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlüğünü etkilemeyecektir.

  • Sözleşme’nin ekleri işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanmayacaklardır. Bu Sözleşme ile bu Sözleşme’nin hükümlerine istinaden Tarafların sunduğu belgeler Taraflar arasındaki yegane mutabakatı teşkil etmekte olup, niyet mektupları, mutabakatlar veya diğer akitler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere önceden mevcut olan yazılı bütün belgelerin yerini almaktadır.

  • İşbu Sözleşmeden doğan ihtilafların hallinde münhasıran İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

  • İşbu Sözleşme, Yayıncı tarafından kabul edildiğinde yürürlüğe girecektir.

Başlamaya Hazır Mısın?

Profesyonel içerik ihtiyaçlarınıza yönelik online
ve pratik çözümlerle işinizi büyütün.

İÇERİK TALEBİ OLUŞTUR

Biz Sizi Arayalım!

İletişim bilgilerinizi bu form ile bize ulaştırın, uygun zamanınızı mail ile öğrenerek sizi arayalım.

Özel Not: Kurumsal mail adresi ile doldurulmayan formlara maalesef dönüş yapamamaktayız. * Lütfen yazar/içerik üreticisi/editör başvurularınız için bu formu doldurmayınız.

Teşekkürler!

Form başarıyla gönderildi.

Hata!

Form gönderilemedi. Lütfen tekrar deneyin.

Bültenimize Abone Olun

1500’den Fazla Kişinin Katıldığı Bültenimizle Her Perşembe İçerik Pazarlaması İpuçları, Uygulamaları ve Örneklerine Ulaşın!